Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Ligurská, Jana


Citace: Smyslilová, A.: Pohádky pro poslech a první čtení (spoluautorka J. Ligurská). Prostějov : Computer Media, 2014
Citace: www(cmgpv.cz), cit. 26. 1. 2015
Mgr, pedagožka. Spoluautorka publikace pro děti - první čtení.